Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (Z' εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1642
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα θα διδαχθούν τα βασικά εργαλεία για την ανάλυση των μακροοικονομικών κύκλων με έμφαση στη νομισματική θεωρία και την χρήση τους στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στα σύγχρονα θεωρητικά και εφαρμοσμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από Κεντρικές Τράπεζες (όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος), διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και ινστιτούτα άσκησης οικονομικής πολιτικής (όπως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Μετά το πέρας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα μπορούν να αναλύσουν συστηματοποιημένα σύγχρονα αλλά και διαχρονικά θέματα οικονομικής πολιτικής όπως σταθεροποιητικές πολιτικές σε κανονικές περιόδους και περιόδους κρίσεων (πχ. Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση, Πανδημία), συμβατική και μη-συμβατική νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική και δυναμική του δημοσίου χρέους. 

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μακροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ, Διεθνή Οικονομική και καλή γνώση μαθηματικών.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Σύγχρονη Mακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Αλογοσκούφης Γιώργος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γιώργος Οικονομίδης & Αποστόλης Φιλιππόπουλος Λεπτομέρειες

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: