Εφαρμογές Η/Υ (Δ΄εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1607
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Πακέτα Spreadsheets for windows (Excel, Lotus, κ.α.) και εφαρμογές σε χρηματο-οικονομικούς υπολογισμούς. Λογιστικά πακέτα για Η/Υ (για windows) και εφαρμογές γενικής λογιστικής

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στους Η/Υ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: MATLAB: μία Πρακτική Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Επίλυση Προβλημάτων, Stormy Attaway Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Στατιστική Ανάλυση με το R, Crawley M.J. Λεπτομέρειες