Εφαρμογές Η/Υ

Κωδικός: 
1607
Εξάμηνο: 
3ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή Μαθήματος

Πακέτα Spreadsheets for windows (Excel, Lotus, κ.α.) και εφαρμογές σε χρηματο-οικονομικούς υπολογισμούς. Λογιστικά πακέτα για Η/Υ (για windows) και εφαρμογές γενικής λογιστικής

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στους Η/Υ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Υπολογιστικά Πακέτα και οι Οικονομικές τους Εφαρμογές, Τσιώνας Ευθύμιος Λεπτομέρειες