Εισαγωγή στην Οικονομετρία* (Γ΄εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1404
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

* (Υποχρεωτικό για τους εισαχθέντες 2012-13 και εξής, υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής των Επιχειρήσεων για τους εισαχθέντες μέχρι και 2011-12)

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι προκειμένου να μελετήσουν ποσοτικά τις σχέσεις μεταξύ οικονομικών μεταβλητών, να ελέγξουν κατά πόσον ισχύουν διάφορες οικονομικές θεωρίες, να αξιολογήσουν ποσοτικά οικονομικές πολιτικές, να προβλέψουν οικονομικά μεγέθη και γενικά να μελετήσουν την οικονομική συμπεριφορά των ατόμων, των επιχειρήσεων και των κρατών. Κύριο εργαλείο είναι η γραμμική παλινδρόμηση. Δίνεται έμφαση στην κατασκευή του υποδείγματος, στην ερμηνεία των συντελεστών του, στις υποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνεται η εκτίμηση των αγνώστων συντελεστών του υποδείγματος και διενεργούνται οι στατιστικοί έλεγχοι. Θέματα που καλύπτονται, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, περιλαμβάνουν: εκτίμηση, πρόβλεψη και ελέγχους υποθέσεων στην απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, ψευδομεταβλητές, καθώς και προβλήματα από παραβίαση υποθέσεων, όπως ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, λανθασμένη εξειδίκευση συναρτησιακής μορφής υποδείγματος και ενδογένεια.

 Προτεινόμενο σύγγραμμα: Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Stock H. James,Watson W. Mark ,επιμ.Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος - Λεπτομέρειες