Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

Κωδικός: 
1745
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Το διεθνές νομισματικό σύστημα, αγορά συναλλάγματος και επιτόκια, ισοζύγιο πληρωμών, υποδείγματα ανοικτής οικονομίας με και χωρίς στρεβλώσεις, προσδοκίες, συναλλαγματικές κρίσεις και προβλήματα αξιοπιστίας, αξιολόγηση συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, το euro, ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, διεθνής αλληλεξάρτηση και εξωτερικότητες.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Διεθνής Οικονομική

Προτεινόμενo σύγγραμμα: Διεθνής Οικονομική και Παγκοσμια Οικονομία, Αλογοσκούφης Γεώργιος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γιώργος Οικονομίδης & Αποστόλης Φιλιππόπουλος Λεπτομέρειες