Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21
 

Καραπάνου Βάϊα vkarap@aueb.gr
Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr
Μελάς Ευάγγελος emelas@aueb.gr
Σμυρνάκης Δημήτριος  smyrnakisd@aueb.gr
Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος sspyrellis@aueb.gr