Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Για το Eαρινό Eξάμηνο του Aκαδ. Έτους 2018-19

Αγγελόπουλος Άγγελος

angangelopoulos@aueb.gr
Λαμπρινίδης Ανδρέας lamprinidis@aueb.gr
Μηγιάκης Πέτρος pmigiakis@aueb.gr