Δίκαιο και Οικονομικά (ΣΤ' εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1583
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιγραφή Μαθήματος

Η Οικονομική προσέγγιση στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Δίκαιο και οικονομικά: Μια ιστορική εισαγωγή. Βασικά εργαλεία και θεωρίες. Το Θεώρημα του Coase. Τα οικονομικά των περιουσιακών δικαιωμάτων και το πρόβλημα του κόστους συναλλαγής. Τα οικονομικά των συμβάσεων Ι. Τα οικονομικά των συμβάσεων ΙΙ. Τα οικονομικά των ατυχημάτων (Αδικοπραξίες). Τα οικονομικά του εγκλήματος. Τα οικονομικά του γάμου, της οικογένειας και του διαζυγίου. Δημόσια επιλογή και συνταγματικά οικονομικά. Το θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική ανάπτυξη. Εναλλακτικές προσεγγίσεις και η κριτική της έννοιας της ορθολογικότητας από τα συμπεριφορικά οικονομικά.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Οικονομία και Δίκαιο, τ. Β', Γέμπτος Πέτρος Λεπτομέρειες

Ενναλλακτικά συγγράμματα:  α. Δημόσια Οικονομική και Δημόσια Πολιτική, Hillman A. Λεπτομέρειες

                                                   β. Δίκαιο και Οικονομικά, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις