Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΣΤ' εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1601
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα παρουσιάζει τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων κάτω από βεβαιότητα και αβεβαιότητα. Στο τμήμα των επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα, παρουσιάζει και αναλύει εναλλακτικά κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, όπως το NPV, IRR, AEV, Duration κτλ. Στο τμήμα των επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα, παρουσιάζει και αναλύει την έννοια του επενδυτικού κινδύνου και την αποτίμηση του, με βάση την θεωρία χρησιμότητας και το κριτήριο μέσου-διακύμανσης. Με βάση το τελευταίο κριτήριο, παρουσιάζει τις αρχές διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών, αποτελεσματικού συνόρου και άριστων χαρτοφυλακίων. Τέλος, παρουσιάζει, τα υποδείγματα αποτίμησης CAPM και APT και συζητά θέματα αποτελεσματικότητας των αγορών κεφαλαίου.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Επενδύσεις,Τζαβαλής Ηλίας, Πετραλιάς Αθανάσιος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Θωμαδάκης Σταύρος Β., Ξανθάκης Μανώλης Λεπτομέρειες