Αγροτική Οικονομική (E΄εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2022-23)

Κωδικός: 
1566
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Η συμβολή της γεωργίας στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και διαρθρωτική προσαρμογή του αγροτικού τομέα σε μια εξελισσόμενη οικονομία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων: διακυμάνσεις προσφοράς, αστάθεια τιμών και ‘αγροτικό πρόβλημα’. Μέτρα αγροτικής πολιτικής και επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): πολιτική αγορών και διαρθρωτική πολιτική, σημαντικές μεταρρυθμίσεις από το 1992. Η περιφερειακή διάσταση της ΚΑΠ: αγροτική ανάπτυξη και πολυλειτουργικότητα. Μετά το 2013: η αυξανόμενη σημασία των "δημόσιων αγαθών". Το νέο διεθνές περιβάλλον: επισιτιστική κρίση και κερδοσκοπία στα αγροτικά προϊόντα.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Αγροτική Οικονομική, Λιανός Θεόδωρος, Δαμιανός Δημήτριος, Μέργος Γεώργιος, Ντεμούσης Μιχαήλ, Κατρανίδης Στυλιανός Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Η Ελληνική Αγροτική Οικονομία στο Παγκόσμιο Πλαίσιο, Δαμιανός Δημήτριος Ι., Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Λ., Σπαθής Παύλος Δ. Λεπτομέρειες