ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

"Essays in International Economics"

Επιβλέπων: 
Θ. Μούτος
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Σ. Καλυβίτης, Γ. Οικονομίδης

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2011-τώρα: Υποψήφια Διδάκτορας τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 2010-2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης του τμήματος ΔΕΟΣ με κατεύθυνση Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 2005-2010: Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.