ΣΑΡΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

Fiscal policy in DSGE models

Επιβλέπων: 
Γ. Οικονομίδης
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Φιλιππόπουλος Α., Καλυβίτης, Σ.

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 

2015-τώρα: Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΟΠΑ
2013-2015: Μεταπτυχιακό, Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΟΠΑ
2004-2008: Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ