Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης - Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2019- 2020