ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

Essays on econometric evaluation of social programs

Επιβλέπων: 
Π. Κωνσταντίνου
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Ι. Μπίλιας, Ν. Γιαννακόπουλος

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 1997-2002, Πτυχίο, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας
  • 2006-2008, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2016-2018, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας
  • 2018-σήμερα, Διδακτορικό, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας