ΝΤΕΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

"Essays in industrial organisation"

Επιβλέπων: 
Χ. Μήλλιου
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Σ. Βασιλάκης, K.Serfes