ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

 "Monetary Policy in Models with Bounded Rationality"

Επιβλέπων: 
Γιώργος Οικονομίδης
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Απόστολος Φιλιππόπουλος, Βαγγέλης Βασιλάτος

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2019 - σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2016 -  2018:  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Διεθνή Οικονομική & Χρηματοδοτική», τμήμα  Διεθνών Ευρωπαικών & Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός 9.15)
  • 2011 - 2014: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οικονομική Θεωρία & Πολιτική », σχολή Κοινωνικών Επιστημών, τμήμα Οικονομικών Σπουδών,  Πανεπιστήμιο Κρήτης (Βαθμός 7.74)
  • 2004 - 2011: Πτυχίο «Ηλεκτρονικών & Μηχανικών Υπολογιστών», σχολή Ηλεκρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης (Βαθμός 7.72)
Επισυναπτόμενα: