Λειτουργία Εργαστηρίου Eurolab | Σεπτέμβριος 2023

Το εργαστήριο Eurolab θα λειτουργήσει ως εξής το Σεπτέμβριο

21/08/2023 - 01/09/2023:           13:00 – 17:00

04/09/2023 - 15/09/2023:           09:00 – 17:00 (Εκτός από Παρασκευή 08/09 & Παρασκευή 15/09: 13:00 - 17:00)

18/09/2023 - 29/09/2023:           13:00 – 17:00