Λειτουργία Εργαστηρίου Eurolab κατά τη θερινή περίοδο

Λειτουργία Εργαστηρίου Eurolab κατά τη θερινή περίοδο

Δευτέρα 29/7 έως και Τετάρτη 31/7: Το Εργαστήριο θα είναι κλειστό

Πέμπτη 1/8 έως και Τρίτη 20/8: Το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό

Τετάρτη 21/8 έως και Παρασκευή 23/8: Το Εργαστήριο θα είναι κλειστό