Λειτουργία Εργαστηρίου Eurolab από τις 14/06/2022

Το Εργαστήριο Eurolab από τις 14/06/2022, θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή: 13:00 - 17:00