ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

"Essays in Organizational Economics"

Επιβλέπων: 
Σ. Βασιλάκης
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Λ. Πεχλιβάνος, Χ. Μήλλιου

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2009- τώρα Υποψήφια διδάκτορας του τμήματος ΔΕΟΣ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1999-2000 Μεταπτυχιακό – Χρηματοοικονομική Λογιστική, London School of Economics
  • 1994-1998 Πτυχίο – Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών