ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

“Essays in International Trade with Applications to Greek Firms”

Επιβλέπων: 
Σ. Καλυβίτης
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

 Π. Χατζηπαναγιώτου, Μ. Κατσίμη

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2015-σε εξέλιξη: Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2013- 2015: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
  • 2009-2013: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επισυναπτόμενα: