Εξέταση του μαθήματος "Ευρωπαϊκό Δίκαιο" - Δευτέρα 13/07/2020

Επισυναπτώμενα θα βρείτε τα αρχεία με την κατανομή των φοιτητών/τριών βάση του ΑΜ τους σε συγκεκριμένη αίθουσα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του μαθήματος "Ευρωπαϊκό Δίκαιο (4116)"  τη Δευτέρα 13/07/2020.