Διδακτορικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΈΧΡΙ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος φοιτούν αυτή τη στιγμή 30 φοιτητές. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά του κλάδου τους, και εργάζονται σε πανεπιστημια, ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.