Διδακτορικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά του κλάδου τους, και εργάζονται σε πανεπιστημια, ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.
 

 
 • Οι προκριματικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10, 13 και 17 Σεπτεμβρίου 2019
   

    Αναλυτικό Πρόγραμμα:

   - Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 ~ Μακροικονομία ~ ώρες 15:00μ.μ. – 18:00μ.μ ~ αιθ. Α36 (Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ)*

   - Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 ~ Μικροοικονομία ~ ώρες 15:00μ.μ. – 18:00μ.μ ~ αιθ. Α36 (Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ)*

   - Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 ~ Ποσοτικές Μέθοδοι~ ώρες 15:00μ.μ. – 18:00μ.μ ~ αιθ. Α36 (Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ)*

  *Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ, Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος