Διδακτορικό Πρόγραμμα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά του κλάδου τους, και εργάζονται σε πανεπιστημια, ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.