Ακύρωση βαθμολογίας εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση για ακύρωση βαθμολογίας καθώς και την αίτηση για την ακύρωση βαθμολογίας, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019