Έναρξη διαλέξεων μαθήματος "Οικονομικά του Περιβάλλοντος"

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση των διαλέξεων του μαθήματος «Οικονομικά του Περιβάλλοντος» μέσω Skype Meetings είναι ο παρακάτω:

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/pkoundouri/FPQM38CR