1ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Σχολής

Το Ερευνητικό Σεμινάριο της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας θα περιλαμβάνει ομιλίες διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα ενδιαφέροντος για αμφότερα τα Τμήματα της Σχολής. Η πρώτη ομιλία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, και ώρα 11:00 έως 12:00, στην αίθουσα 102 του κτηρίου της οδού Τροίας, από τον Καθηγητή Ιωάννη Τσιτσικλή (Μ.Ι.Τ.).

Ο τίτλος και η περίληψη της ομιλίας αυτής, καθώς και σύντομο βιογραφικό του ομιλητή έχουν ως εξής.

====================================
Safeguarding Privacy in Dynamic Decision-Making Problems 
John N. Tsitsiklis (M.I.T.)

Abstract:
The increasing ubiquity of large-scale infrastructures for surveillance and data analysis has made understanding the impact of privacy a pressing priority in many domains. We propose a framework for studying a fundamental cost vs. privacy tradeoff in dynamic decision-making problems. The central question is: how can a decision maker take actions that are efficient for her goal, while simultaneously ensuring these actions do not inadvertently reveal her private information, even when observed and analyzed by a powerful adversary? We will examine two well-known decision problems (path planning and online learning), and in both cases establish sharp, information-theoretic complexity vs. privacy tradeoff. As a by-product, our analysis also leads to simple yet provably efficient algorithms for both the decision maker and eavesdropping adversary. Based on joint work with Kuang Xu (Stanford) and Zhi Xu (MIT).

Short biography:
John N. Tsitsiklis was born in Thessaloniki, Greece, in 1958. He received the B.S. degree in Mathematics (1980), and the B.S. (1980), M.S. (1981), and Ph.D. (1984) degrees in Electrical Engineering, all from the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. During the academic year 1983-84, he was an acting assistant professor  
of Electrical Engineering at Stanford University, Stanford, California. Since 1984, he has been with the department of Electrical Engineering and Computer Science (EECS) at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), where he is currently a Clarence J Lebel Professor of Electrical Engineering.

After serving as acting co-director (Spring 1996 and 1997) and co-associate director (2008-2013), he is currently the director of the Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS). He has also served as a co-director of the Operations Research Center (ORC) (2002-2005), and as a member of the National Council on Research and Technology in Greece (2005-2007) and the associated Sectoral Research Council on Informatics (2011-2013). Finally, he has served (2013-2016) as the Chair of the Council of the Harokopio University, in Greece.

His research interests are in the fields of systems, optimization, control, and operations research. He is a coauthor of Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods (1989, with D. Bertsekas), Neuro-Dynamic Programming (1996, with D. Bertsekas), Introduction to Linear Optimization (1997, with D. Bertsimas), and Introduction to Probability (1st ed. 2002, 2nd. ed. 2008, with D. Bertsekas). He is also a coinventor in seven awarded U.S. patents.

He is a member of the National Academy of Engineering, and a Fellow of the IEEE (1999) and of INFORMS (2007). His distinctions include the ACM Sigmetrics Achievement Award (2016), the INFORMS John von Neumann Theory Prize , (2018) and the IEEE Control Systems Award (2018). He holds honorary doctorates from the Université catholique de Louvain, (2008), the Athens University of Economics and Business (2018), and the Harokopio University.
====================================
 

Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής