Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Καλώς ήρθατε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την κορυφαία Σχολή στις Οικονομικές Επιστήμες στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση και κύρος. Ιδρύθηκε επίσημα το 2013, και περιέλαβε το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,  το αρχαιότερο Τμήμα στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών στη χώρα και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που λειτουργεί από το 1990. Η Σχολή αποτελεί μια πρωτοποριακή πηγή μόρφωσης και εκπαίδευσης στους τομείς των Οικονομικών. Με αφετηρία την μετάδοση της γνώσης ενθαρρύνουμε τις φοιτήτριες και φοιτητές μας στην εξερεύνηση των σύνθετων οικονομικών προβλημάτων και στη βαθύτερη κατανόηση της παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής πραγματικότητας αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές μεθόδους της επιστήμης μας. Συμβάλουμε στην υιοθέτηση και καλλιέργεια ενός κριτικού τρόπου σκέψης και μέσα σε ένα πλαίσιο αξιών, ήθους και συμπεριφοράς, προετοιμάζουμε τους σπουδαστές μας ώστε να ανταποκριθούν επάξια στο ρόλο τους ως επαγγελματίες και ως συνειδητοί πολίτες.

Η Σχολή μας διαθέτει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία διαρκώς βελτιώνει έτσι ώστε να αποκτήσουν οι φοιτητές μας τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους ανοίξουν το δρόμο για επιτυχίες σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και των χωρών του εξωτερικού ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια. Προσφέρουμε τρεις κύκλους σπουδών. Ο προπτυχιακός κύκλος εξειδικεύεται στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, στην Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική, στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, και στη Διεθνή Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία. Υπάρχουν επτά μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνούς κύρους, και ένας εξαιρετικός κύκλος διδακτορικών σπουδών που αποτελείται από ένα πλήρες πρόγραμμα με μαθήματα διδακτορικού επίπεδου.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει επιτύχει αριστεία τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, έχει πρακτική εμπειρία στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης του, με διασυνδέσεις στα κορυφαία  διεθνή πανεπιστήμια, και διατηρεί άριστη συνεργασία με σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στη χώρα και το εξωτερικό. Το διοικητικό προσωπικό με βαθιά γνώση των διοικητικών θεμάτων και διαδικασιών και πολύτιμη εμπειρία εργάζεται ακούραστα συμβάλλοντας αμέριστα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η Σχολή μας προσφέρει ένα εξαιρετικό μαθησιακό περιβάλλον και σας προσκαλούμε να το εξερευνήσετε και να το αξιοποιήσετε. 

Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών