Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).  

Η ΣΔΕ ιδρύθηκε επίσημα το 2013, όμως ουσιαστικά έχει ιστορία που ξεπερνά τα 95 έτη, καθώς περιέλαβε Τμήματα που υπάρχουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ίδρυση του, το 1920. Είναι η μεγαλύτερη Σχολή του Πανεπιστημίου, αφού περιλαμβάνει 4 από τα 8 ακαδημαϊκά τμήματα του ΟΠΑ και συγκεκριμένα τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (ΜΕ), Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) και Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΔΕΤ). Επίσης, έχει υπό την εποπτεία της 22 μεταπτυχιακά προγράμματα (από τα 32 που προσφέρονται συνολικά στο ΟΠΑ).

Στη μεγάλη ακαδημαϊκή οικογένεια της ΣΔΕ ανήκουν μέλη ΔΕΠ με διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕ με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και πολλά υποσχόμενοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν φυσικά και περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι των προπτυχιακών Τμημάτων και των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα της Σχολής και οι οποίοι στελεχώνουν σε θέσεις ευθύνης επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή διακρίνονται για την ερευνητική και ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επιγραμματικά, η αποστολή της ΣΔΕ βασίζεται στους παρακάτω 3 πυλώνες:

  • Στήριξη πανανθρώπινων αξιών
  • Δημιουργία ηγετών με διεθνή εμβέλεια
  • Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και της κοινωνίας

Με γνώμονα την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα και με την ανάπτυξη διεθνών στρατηγικών συνεργασιών, η ΣΔΕ επιδιώκει να συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή και διάχυση της γνώσης και τη δημιουργία ηγετών που χαρακτηρίζονται από ισχυρές πανανθρώπινες αξίες και είναι ικανοί να δημιουργούν αξία για τον άνθρωπο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Ως ο πρώτος Κοσμήτορας της Σχολής, αισθάνομαι τιμή και βαθιά ικανοποίηση, αλλά και ευθύνη να συνεχίσω και να αναπτύξω ακόμη περισσότερο -με τη βοήθεια όλων των μελών της μεγάλης μας ακαδημαϊκής κοινότητας- την ιστορική παράδοση της θρυλικής «Ανωτάτης Εμπορικής» (ΑΣΟΕΕ). Οι συνεχείς διακρίσεις των μελών της κοινότητάς μας (αριστεία έρευνας, διδασκαλίας, βραβεύσεις φοιτητών κλπ) και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων μας (διεθνείς πιστοποιήσεις, υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις κλπ) αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Αυτή τη διαδρομή σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε και να ενισχύουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η ΣΔΕ να αποδίδει καθημερινά περισσότερο στην Κοινωνία και την Οικονομία.

Ο επίσημος ιστότοπος της ΣΔΕ δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέσει ένα βασικό μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας με όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συνδέονται με τη Σχολή, αλλά και με όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις προσφερόμενες από αυτή σπουδές, καθώς και τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις της, και να γίνουν κοινωνοί σε αυτές.

Σας ενθαρρύνω, λοιπόν, να πλοηγηθείτε στις πλούσιες σελίδες του ιστοτόπου της ΣΔΕ, να αξιοποιήσετε το πολύτιμο αυτό εργαλείο και να διαμορφώσετε μια πρώτη εικόνα για την Κορυφαία Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μία εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη.

Καλώς ορίσατε στη Σχολή μας!