ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2009-τώρα: Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2003-2005: MSc in Economics, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1999-2003: Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων