ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΝΙΚΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

  "Διαστάσεις των ανισοτήτων της υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη"

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Πάνος Τσακλόγλου, Owen O'Donnell

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2009- τώρα : Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2006 - 2008: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
    Σπουδές», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό
    Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2000 - 2005 : Πτυχίο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών