ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2013-τώρα: Υποψήφια Διδάκτορας Δ.Ε.Ο.Σ., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2012-2013: Μεταπτυχιακό σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α
  • 2006-2011: Πτυχίο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Ο.Π.Α