Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Xριστοφόρου Ασημίνα asimina@aueb.gr
Χρύσα Λεβέντη cleventi@aueb.gr

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21
 

Καραπάνου Βάϊα vkarap@aueb.gr
Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr
Μελάς Ευάγγελος emelas@aueb.gr
Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος sspyrellis@aueb.gr