ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2010 - σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2007 – 2009: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική», τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τομέας Χρηματοοικονομικών) – (Βαθμός 8.40)
  • 2002 - 2007: Πτυχίο Μαθηματικών, τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
Επισυναπτόμενα: