Ανακήρυξη Υποψήφιων

Ανακήρυξη Υποψήφιων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στην Κοσμητεία και  τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστήμων και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής