ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"